تاریخ امروز: شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
دکتر سید حسین حسینی
آمار، پیشنیاز اجرایی سازی سند راهبردی – مصاحبه با دکتر سید حسین حسینی

آقای دکتر سید حسینی حسینی، مسئول دبیرخانه آمارنامه صنعت انیمیشن کشور، با اشاره به این مطلب که ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز از سال ۱۳۹۴ تدوین سند چشم‌انداز و راهبردی صنعت انیمیشن کشور را آغاز نموده است، بیان داشت که در مسیر تدوین این سند، مطالعات جامع و حتی میدانی نیز صورت‌پذیرفته تا راهبردها و اهداف تعیین شده از بیشترین اثرگذاری در راستای توسعه صنعت انیمیشن برخوردار باشد. علیرغم این تلاش، متاسفانه تاکنون آمار و ارقام مستند و قابل اطمینانی درزمینه عملکرد جنبه‌های مختلف صنعت انیمیشن کشور تهیه نشده است. نبود آمار در یک صنعت، برنامه‌ریزی راهبردی را دچار مشکلات عدیده کرده و در عین حال، چه در بعد بین‌المللی و چه در داخل، روندهای توسعه‌ و سرمایه‌گذاری متناسب با نیازها صورت نخواهد گرفت. وی در ادامه افزود: ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز به عنوان متولی اصلی حمایت از توسعه فناوری‌های نرم، اقدام به تشکیل دبیرخانه و راه‌اندازی وبسایت آمارنامه صنعت انیمیشن کشور نموده است. در این راستا، از فعالین صنعت انیمیشن دعوت می‌شود تا با مشارکت خود در تکمیل اطلاعات آمارنامه صنعت انیمیشن به صورت خوداظهاری، نقش موثری را در ایجاد بسترها و زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم برای توسعه پایدار این صنعت ایفا نمایند.